دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
سه شنبه 15 بهمن 1398

دفاع از پایان نامه : خانم زهرا اسدگل دانشجوی دکتری تخصصی رشته مهندسی بهداشت محیط

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه 14 دی 1398

دفاع از پایان نامه آقای فرزاد محمدی دانشجوی دکتری تخصصی رشته مهندسی بهداشت محیط

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه 9 دی 1398

پیام تبریک رئیس محترم دانشکده به سرکار خانم دکتر رضائی کلانتری به عنوان پژوهشگر برتر

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه 9 دی 1398

پیام تبریک رئیس محترم دانشکده به جناب آقای دکتر فرزادکیا به عنوان پژوهشگر برتر

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه 15 تیر 1398

حضور دانشگاه علوم پزشکی ایران در رتبه‌بندی موضوعی شانگهای (َARWU)

..

ادامه...
جلسات دفاع